  2021                      
  
2021/12/16
                                          2020                                           12  7     12                                       2000                                                                18                   http  //www.baotou.gov.cn                        
       12  15              225                                                                            2021                                                                                2021   12  7  
 
        
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号