  210                            
  
2023/11/7
                     2020  44          210                                                                                                  1.2      210                                         G6            110  K665 + 260                48.46         32.26         16.2        1.6          3    1     1     1            1                 1       2   1                    2023  10         2023  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2023  10   9               
 
      
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号